Disclaimer & Copyright

De kleine letters. Zodat alles goed geregeld is.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van LekkerLeukDuurzaam Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LekkerLeukDuurzaam. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door LekkerLeukDuurzaam met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is helaas altijd mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LekkerLeukDuurzaam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel LekkerLeukDuurzaam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is LekkerLeukDuurzaam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van LekkerLeukDuurzaam, welke geen eigendom zijn van LekkerLeukDuurzaam maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van LekkerLeukDuurzaam. Hoewel LekkerLeukDuurzaam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Michaëla Wierdsma worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op LekkerLeukDuurzaam kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op LekkerLeukDuurzaam zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. LekkerLeukDuurzaam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door LekkerLeukDuurzaam ontwikkelde content of producten.

© 2019, LekkerLeukDuurzaam is een handelsnaam van I Love Life. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Teksten overnemen van LekkerLeukDuurzaam

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van LekkerLeukDuurzaam vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘LekkerLeukDuurzaam’ met de hoofdletters bij Lekker Leuk en Duurzaam
  • Het woord ‘LekkerLeukDuurzaam’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op lekkerleukduurzaam.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.
  • Je stuurt ons een mail op info@lekkerleukduurzaam..nl
Scroll naar top